SpäťÚvod / Partneri / GE Equipment services

GE Equipment services

GE Equipment services

GE Equipment Services najíma flotilu ťahačov, prívesov, koľajových vozidiel a kontajnerov pre zákazníkov v Spojených štátoch aj medzinárodne. Ponúka finančné, technologické a prevádzkové riešenie a VeriWise Asset Intelligence, technológiu pre sledovanie polohy a stavu majetku a poštových zásielok vo vnútri. Spoločnosť tiež poskytuje správu majetku a logistické služby pre výrobcov, obchodníkov, a odosielateľa. GE Equipment Services bol predtým známy ako GE riadenie zariadení. Spoločnosť bola založená v roku 2002 a sídli v Stamford, Connecticut.
GE Equipment Services pôsobí ako dcérska spoločnosť General Electric Company.