AUTOTRANSPORT

  • Spoločnosť AUTOTRANSPORT, s.r.o. bola založená v roku 2006, kedy došlo k transformácii fyzickej osoby Martin Marinica na právnickú osobu AUTOTRANSPORT, s.r.o., ale jej začiatky siahajú do roku 1992
  • Spoločnosť má v súčasnosti cca 60 zamestnancov, z ktorých väčšina má dlhoročné bohaté skúsenosti v odbore ešte z čias podniku ČSAD, š.p. Prešov.
  • Naša spoločnosť Vám ponúka vysokú kvalitu prepravných služieb práve vďaka bohatým skúsenostiam. Sme členom združenia cestných dopravcov na Slovensku ČESMAD Slovakia.
  • V roku 2004 firma certifikačným auditom spoločnosťou DEKRA Certification GmbH, Stuttgart úspešne ukončila ročnú prípravu zavádzania systému riadenia kvality do svojho riadenia, v súčasnosti už normy ISO 9001:2008.
  • Našou odpoveďou na rastúce nároky medzinárodného trhu v oblasti dopravy, ako sú úspora času, ochrana životného prostredia a pod., je zavádzanie nových koncepcií a prístupov riadenia do procesu prepravy. Využívaním systému riadenia kvality ISO 9001:2008 neustále skvalitňujeme a zdokonaľujeme poskytované služby.
18.4.2013

Spustenie novej web stránky

Na našej novej stránke Vám prinášame nové informácie, ktoré Vám budú užitočné pri spoločnej spolupráci.

23.2.2011

Zmena sídla spoločnosti

Spoločnosť Autotranport, s.r.o. sa presťahovala do zrekonštruovaných priestorov bývalého ČSAD, š.p. Prešov na Jilemnického ulici č. 4, ktoré sme zakúpili v roku 1998 a kde sa...