SpäťÚvod / Partneri / TOP Truck

TOP Truck

TOP Truck

Koncept projektu spoločnosti TOP-TRUCK Service je zameraný na zaistenie štandardnej úrovne poskytovaných služieb v rámci všetkých členov siete TOP-TRUCK Service. Zakladateľom siete v Českej republike a na Slovensku sú spoločnosti EMT spol. s r.o. a EMT Slovakia s. r. o, ktoré ako garant konceptu prevzali jeho filozofiu a pravidlá v rámci členstva v tomto medzinárodnom združení nezávislých distribútorov GAU Europe (GROUP AUTO UNION EUROPE).

Koncept združuje nezávislé servisy pre nákladné vozidlá v CZ a SK a integruje jeho členov do Európskeho združenia TOP-TRUCK v rámci združenia GAU. Jeho členovia sú nezávislé podnikateľské subjekty v oblasti autoopravárenstva pre nákladné vozidlá značiek VOLVO, SCANIA, DAF, MAN, IVECO, RENAULT a ďalšie.

Koncept autorizovanej siete servisov pod značkou TOP-TRUCK Service je v krajinách západnej Európy známy už niekoľko rokov. Umožňuje značkovým, ale i nezávislým servisom, ktorých služby poskytované zákazníkom sú na vysokej úrovni, rozširovať svoje aktivity po kvalitatívnej stránke čerpaním ,,know-how' celého konceptu, rozvojom odborných znalostí pracovníkov, využitím technického poradenstva, možností ďalšieho rozvoja technického zabezpečenia a marketingovú podporu všetkým členom siete TOP TRUCK tak, aby zákazník, ktorý sa rozhodne využívať služby mal istotu, že u každého z členov získa štandardné služby.