SpäťÚvod / Kontakt

Kontakt

AUTOTRANSPORT,s.r.o.
Jilemnického 4
SK – 080 01 Prešov
SLOVENSKO

Tel.:  +421 51 77 226 17
           +421 51 77 210 52
           +421 51 77 259 19
Fax.:   +421 51 75 834 82

E-mail: autotransport@autotransport.sk
Url: www.autotransport.sk

IČO: 36 698 601
IČ DPH: SK2022320575
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Č. ú.: 2926778165/1100
IBAN: SK40 1100 0000 0029 2677 8165,
BIC: TATRSKBX

Kontakty - vedenie spoločnosti

Ing. Skalický Pavel
Konateľ
Tel.:  +421 51 77 226 17
skalicky@autotransport.sk

Kandra Anton
Vedúci techn. úseku, prijímací technik
Mobil: +421 915 708 551
kandra@autotransport.sk

Marinica Peter
Referent MTZ , prijímací technik
Mobil:+421 905 404 730
marinicap@autotransport.sk

Petrušková Ľudmila
Personálne oddelenie
Mobil.:+421 915 939 604
petruskova.ludmila@autotransport.sk

Mattová Renáta
Vašková Katarína
Ekonomický úsek
Tel.:  +421 51 77 226 17
mattova.renata@autotransport.sk
vaskova.katka@autotransport.sk

Kontakty - zasielateľstvo

Ing. Skalický Stanislav / nemecky, anglicky/
Vedúci úseku zasielateľstva
tel.:+421 51 77 259 19
mobil:+421 905 902 880
skalicky.stanislav@autotransport.sk

Ing. Tlumačová Lucia / anglicky /
tel.:+421 51 77 210 52
mobil:+421 915 943 323
lucia.tlumacova@autotransport.sk

Rantuchová Valéria
tel.: +421 51 77 259 19
mobil: +421 905 980 160
rantuchova.valeria@autotransport.sk

Ing. Kmiť Jozef / nemecky, anglicky, rusky /
tel.: +421 51 77 210 52
mobil: +421 905 980 159
kmit.jozef@autotransport.sk

Mgr. Lipár Anton / anglicky /
tel.: +421 51 77 259 19
mobil: +421 905 981 502
lipar.anton@autotransport.sk

Mgr. Natália Rákošová / anglicky, francúzsky /
tel.: +421 51 7725919
mobil: +421 905 408 122
natalia.mryglotova@autotransport.sk
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktný formulár

*
*
*
*
 
* všetky označené polia sú povinné